تبلیغات
بر و بچه های پشت کنکوری - متاسفم ...

بر و بچه های پشت کنکوری

همـدردی ..
یعـنـی از دسـت رفتـن 300 هـمـوطـن ..
یعـنــی كمـكـــ بـه مـردم داغــدار از نظـر مـالـی و روحــی ..

نـه خـنــده بـد نیـسـت ، اصـلـاً هـم بـد نیـســت !
ولـی شـایـد اگه جـای 300 نفـر یـه مــُـلـا فـوت كـرده بـود الـان تمـامـی كـانـال هـا مشكـی رنـگ میـشـدنــد ..

و همــدردی یعــنـــــی ...
یعنــی نمـایـش خنــده بـازار از شبكـه 3 ..

از سیـاسـت متنفـرم ، فقــط میـتـونـم بگــم متــاسفــم ....

http://img4up.com/up2/90052807889644701454.jpg


نوشته شده در سه شنبه 24 مرداد 1391 ساعت 11:46 ق.ظ توسط علیرضا نظرات |


Design By : Pichak